"De eerstvolgende training Rots en Water / Axenroos gaat in april 2016 van start. U kunt uw kind alvast inschrijven. Groep A 7/10. Groep B 11/15. "

Nieuws! training zal in de gymzaal en naastgelegen duinen plaatsvinden.

Praktijk Octaaf

Organiseert trainingen, bedoeld voor kinderen en adolescenten met sociaal-emotionele en gedragsproblemen. Tijdens de training komen de vier Z’s, zelfbeeld, zelfreflectie, zelfredzaamheid en zelfinzicht aan bod.

De training is voor kinderen die het aangaan en/of het onderhouden van contact met leeftijdsgenoten moeilijk vinden. Zo zijn er kinderen die moeite hebben in het samenspelen met andere kinderen, zich moeilijk een houding kunnen geven in een groep, niet voor zichzelf durven opkomen of juist andere kinderen pesten.

Combitraining Axenroos / Rots en Water 

De sociale vaardigheidstraining wordt gegeven volgens de principes van Psychomotorische Therapie (PMT). Dit houdt in dat de thema´s verbaal worden ingeleid om er vervolgens concreet mee te oefenen. Het oefenen wordt gedaan door middel van bewegingsspellen en oefeningen waarbij ‘samenwerking’ centraal staat. Tussentijds wordt een spel of oefening even stilgelegd om met de kinderen stil te staan bij het thema en hoe dit thema tot uiting komt binnen de op dat moment concrete situatie. Er wordt voortdurend de koppeling gemaakt van wat de kinderen tijdens de spellen en oefeningen doen naar de dagelijkse praktijk. Door theorie en praktijk met elkaar te combineren, wordt de integratie van het aangeleerde gedrag bevorderd.

 

 

Thema’s van de training

Elke bijeenkomst heeft een hoofdthema, oftewel een vaardigheid waar tijdens het trainen het accent op wordt gelegd. Thema´s die aan de orde komen zijn: het aankijken van de ander, iets vragen, luisteren naar de ander, op je beurt wachten, vragen of je met iemand mee mag spelen, ‘nee’ als antwoord krijgen, iets anders willen spelen dan een ander, omgaan met (spel)regels, grenzen stellen, voor jezelf opkomen, verschillende emoties (her)kennen en hier uiting aan geven, complimenten geven en ontvangen, kritiek geven en ontvangen, kennismaken en afscheid nemen.

 

Persoonlijke doelen

Naast de thema’s die iedere week worden behandeld, heeft ieder kind een aantal persoonlijke doelen. Deze doelen zijn met het kind, de ouders en de trainers gezamenlijk vastgesteld tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de training. Gedurende de bijeenkomsten wordt ieder kind specifieke oefensituaties aangeboden, zodat het kan werken aan zijn of haar gestelde doelen. Op het eind wordt met de kinderen teruggeblikt op de persoonlijke doelen en ontvangen de ouders een evaluatieverslag.

U kunt uw kind aanmelden voor de training.

Locatie Gymzaal Haagse Beek
Paddepad 6  2554 HZ Den Haag

Voor wie?

Maatwerk training voor kinderen of jongeren die net dat extra zetje nodig hebben om binnen een groep te kunnen functioneren.

Contact

Neem gerust contact met mij op om kennis te maken en te bespreken of PMT geschikt is voor uw kind. U kunt rechtstreeks een afspraak maken, zonder tussenkomst van de huisarts.
Bel mij